5.12.06

मून लिघ्त षडो

हवे यू एवर वोंदेरेड वहत सोमेथिंग यू व्रोते वौल्ड अप्पार अस...

and that kind of shit you dont just sweep up under no rug...